• Winter op de Heide
  Winter op de Heide
 • Speulderbos
  Speulderbos
 • Droombos 101
  Droombos 101
 • Heksenketel 103
  Heksenketel 103
 • Winter op de Heide
  Winter op de Heide
 • Speulderbos
  Speulderbos
 • Droombos 101
  Droombos 101
 • Heksenketel 103
  Heksenketel 103

 • Huurprijzen 2019  Droombos 101 & Heksenketel 103

  Periode van Tot Week Midweek Weekend Opmerkingen
             
             
  1-jan 15-feb  278  200  200  
  15-feb 1-mrt  385  242  242 * voorj.vakantie
  1-mrt 19-apr  278  200  200  
  19-apr 26-apr  515  283  283 * pasen
  26-apr 3-mei  515  260  260 * meivakantie
  3-mei 7-juni  278  225  225  
  7-juni 10-juni      250 * pinksteren
  10-juni 6-juli  278  225  225  
  6-juli 31-aug  515  283  283 * zomervakantie
  31-aug 11-okt  385  225  225  
  11-okt 25-okt  385  230  230 *herfstvakantie
  25-okt 20-dec  278  200  200  
  20-dec 5-jan  515  283  283  * kerstvakantie
             
             
             
               Prijzen zijn exclusief park-toeristenbelasting a € 2,00 p.p.p.n.
  Borgsom: € 100,00
  Schoonmaakkosten: 35,00  klik hier om de voorwaarden te openen   

  ALGEMENE VOORWAARDEN

   

  1.Betalingen

   

  Betaling van het bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van bevestiging/tevens factuur van de boeking, en wel door storting op Postbankrekeningnummer NL21 INGB0001680846, ten name van H.Werndly en/of  I.Werndly-Kabel. Bij annulering wordt 50,-- Euro reserveringskosten in rekening gebracht.

   

   

   

  2.Aankomst en vertrek

   

  De huurperiode loopt per dag, dus u krijgt de beschikking over het huis van ’s middags 15.00 uur. Aan- of afmelden kunt u bij de parkbeheerder. Hier krijgt u ook de sleutel van het huis. De dag van vertrek dient u voor 11.00 uur ’s ochtends het huisje te hebben verlaten.

   

  Svp alle ramen sluiten, thermostaat terugdraaien naar de beginstand en geen apparatuur zoals de tv op stand-bye laten staan. Tuinverlichting uit, deur op slot draaien.

   

    

   

  3.Reglementen

  Onderverhuur is niet toegestaan.


  De huizen zijn berekend op bewoning door maximaal 4 of 5 personen. Overschrijding van dit aantal zonder toestemming van de eigenaar is niet toegestaan.

   

  Het is niet toegestaan om tenten en/of caravans bij het huisje te plaatsen.

   

  Open vuur is buiten verboden. Het gebruik van een barbecue is wel toegestaan.

   

   

   

  4.Huisdieren

   

  Huisdieren zijn toegestaan en gratis.

   

  Honden en katten moeten aangelijnd zijn op het park. Aanwijzingen ter plaatse door de parkbeheerder dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

   

  Een vlooienband of tabletten/druppels/poeder voor honden/katten is verplicht.

   

   

   

  5.Schoonmaak

   

  De huurder dient het huis schoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, keuken, koelkast schoonmaken, stofzuigen, vuilniszak in de container plaatsen en de douche/toiletruimte schoonmaken).

   

  U betaalt uiteraard geen schoonmaakkosten. Indien u de woning niet schoon achterlaat wordt  van de borgsom 100,-- Euro ingehouden.

   

   

   

  6.Breuk, vermissing

   

  De huurder, genoemd op de bevestiging van de boeking, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om het  gehuurde huis of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.

   

  Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, wat de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie.

   

  Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld en vergoed te worden, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

   

   

   

   

   

  7.Aansprakelijkheid

   

  De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in het huis, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

   

  In geen geval is de verhuurder aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

   

  De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

   

  U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het huisje/tuin, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht dit gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.

   

  U vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf,  andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.

   

  Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling van het huis worden extra kosten in rekening gebracht.

   

   

   

  8.Klachten

   

  Ondanks de zorg en inspanning van de verhuurder kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf.

   

  Meldt u deze klacht direct zodat er een oplossing gevonden kan worden.

   

  Bij calamiteiten of gebreken verzoek ik u direct contact op te nemen, u kunt ons bereiken op telefoonnummer 0181-662106 of mobiel op 06-53978101

   

   

   

  9.Toepasselijk recht

   

  Op de overeenkomst tussen u en de verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   

   

  klik hier om de voorwaarden te sluiten